Son Dakika:

Yönetim Kurulu

2024-2026 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

A. Özgür Yeniel
Ali Akdemir
Gökhan Tosun
Levent Akman
Nuri Yıldırım
Aşkın Yıldız
İbrahim Karaca
Arif Seyhun
Alper Biler
 
DELEGE LİSTESİ
 
Mehmet Özeren
Ali Akdemir
Alper İleri
Gökhan Tosun
A.Hamdi İnan
Can Ata
Mete Ergenoğlu
Fuat Akercan
Coşan Terek
Ahmet Refik Keleş
 
DENETİM KURULU
 
İsmet Hortu
Ferruh Acet
Suna Yıldırım Karaca

2021-2023 DÖNEMİ 

YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. A.Özgür Yeniel (Başkan)
Prof.Dr. Erol Tavmergen
Prof.Dr. Mehmet Özeren 
Doç.Dr. Ali Akdemir (Sekreter)
Doç.Dr. Gökhan Tosun (Sayman)
Doç.Dr. Mete Ergenoğlu
Doç.Dr. Dilek Arslan
Doç.Dr. Alpay Yılmaz 
Doç.Dr. Emre Okyay
 
DELEGE LİSTESİ
Coşan TEREK
Gülnaz ŞAHİN
Umur YENSEL
Çetin AYDIN
Fuat AKERCAN
Ali Akdemir
Haluk ERKUR
Gürsoy PALA
Alper İLERİ
Egemen ERTAŞ
 
DENETİM KURULU
Levent Akman
Ferruh Acet
A. Merve  Biçer
 

 

 

KURUCU ÜYELER

Atilla Asaf KÖKSAL (Kurucu Başkan)
Oktay ERGEN
Mehmet Hakan YETİMALAR
Süheyla BÖLÜKBAŞI
Namık DEMİR
Üzeyir KIRCA
Ali BALOĞLU
Hüsnü ÇAĞLAR
Hayrettin AKAN
Ferit SOYLU
Hüseyin İVİT
Salim SADIK
Hüsnü MİRAL

 

 

2018-2020 DÖNEMİ 

YÖNETİM KURULU
Erol Tavmergen
Nedim Karadadaş
Çetin Aydın
A. Özgür Yeniel
Erbil Doğan
Dilek Aslan
Muzaffer Sancı
Fatih Şendağ
Emre Okyay

DENETİM KURULU
Niyazi Aşkar
Gürsen Gündem
Coşan Terek

DELEGE LİSTESİ
Gürsoy PALA
Haluk ERKUR
Nedim KARADADAŞ
Fuat AKERCAN
Egemen ERTAŞ
Coşan TEREK
Gülnaz ŞAHİN
Çetin AYDIN
Umur YENSEL
Hakan KANIT

 

2016-2018 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

Erol Tavmergen
Nedim Karadadaş
Çetin Aydın
A. Özgür Yeniel
Erbil Doğan
Dilek Aslan
A. Zeki Işık
Gülnaz Şahin
Gökhan Tosun

DENETİM KURULU
Niyazi Aşkar
Gürsen Gündem
Coşan Terek

DELEGE LİSTESİ
Erol Tavmergen
Coşan Terek
Çetin Aydın
Gülnaz Şahin
Fuat Akercan
Kenan Ertopçu
Haluk Erkur
Umur Yensel
Niyazi Aşkar

 

2014-2016 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU
Başkan: Prof. Dr. Nedim Karadadaş
Sekreter: Doç. Dr. Çetin Aydın
Sayman: Op.Dr. Haluk Erkur
Üye: Prof. Dr. Sabahattin Altınyurt
Üye: Prof. Dr. Erbil Doğan
Üye: Uzm. Dr. Hakan Kanıt
Üye: Prof. Dr. Fatih Şendağ
Üye: Prof. Dr. Erol Tavmergen
Üye: Doç. Dr. Coşan Terek

2012-2014 DÖNEMİ

Başkan: Prof. Dr. Fatih Şendağ
Sekreter: Op. Dr. Çetin Aydın
Sayman: Op. Dr. Haluk Erkur
Üye: Prof. Dr. Nedim Karadadaş
Üye: Op. Dr. Arif Seyhun
Üye: Prof. Dr. Erbil Doğan
Üye: Prof. Dr. Yusuf Yıldırım

2010-2012 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU
Dr. Nedim KARADADAŞ
Dr. Çetin AYDIN
Dr. Haluk ERKUR
Dr. Cemal POSACI
Dr. Fatih ŞENDAĞ
Dr. Sabahattin ALTUNYURT
Dr. Arif SEYHUN

DENETİM KURULU
Dr. Fuat AKERCAN
Dr. Murat ULUKUŞ
Dr. Ali BALOĞLU
Dr. Bülent GÜLEKLİ
Dr. Ahmet Seçkin ÖNOĞLU

 

2008-2010 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU
Dr. Murat CELİLOĞLU
Dr. Haluk ERKUR
Dr. Sabahattin ALTUNYURT
Dr. Ferit SOYLU
Dr. Cüneyt Eftal TANER
Dr. Erol TAVMERGEN
Dr. Fatih ŞENDAĞ

DENETİM KURULU
Dr. Fuat AKERCAN
Dr. Ahmet Seçkin ÖNOĞLU
Dr. Murat ULUKUŞ

 

2006-2008 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU
Dr. Ali BALOĞLU
Dr. Haluk ERKUR
Dr. Sermet SAĞOL
Dr. Fatih ŞENDAĞ
Dr. Cüneyt Eftal TANER
Dr. Erol TAVMERGEN
Dr. Sabahattin ALTUNYURT

DENETİM KURULU
Dr. Ferit SOYLU
Dr. Recep Doğan İŞSEVER
Dr. Şivekar TINAR

 

2002-2006 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU
Dr. Üzeyir KIRCA
Dr. Çetin AYDIN
Dr. Atakan TOPUZ
Dr. Atilla Asaf KÖKSAL
Dr. Murat İNAL
Dr. Erol TAVMERGEN

DENETİM KURULU
Dr. Şifekar TINER
Dr. Ferit SOYLU