Son Dakika:

TJOD İZMİR ŞUBE HUKUK GÖRÜŞÜ

06 Ekim 2022 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde muayenehane
hekimlerinin görevlerini yerine getirmesini kısıtlayan düzenlemeye ilişkin olarak TJOD Türkiye, Tabipler Birliği ve İzmir Tabipler Odası
tarafından yürütmeyi durdurma talepli davalar açılmıştır.
 
Anılan davalarda verilecek ;  düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve/veya kaldırılması ile  kararlar sadece dava açan tarafı
değil tüm ilgilileri kapsayacak olup düzenlemenin kaldırılmasını talep etmemek , hekim olarak dava açmamak  herhangi  bir hak
kaybına sebebiyet vermemektedir.
Bu yöndeki kararlar, muayenehanesini olan tüm hekimleri kapsayacaktır.
 
Bir çok hekim, düzenlemenin iptali yönünde dava açmayarak hak kaybına uğrayacağını düşünse de bu düşünce doğru değildir.Elbette daha
fazla hekimin başvuru yaparak davacı olarak yer alması, mağduriyetin vurgusu  ve kamusal baskısı açısından  önem teşkil edebilir.Ancak
yukarıda da belirttiğimiz üzere, hekim bazında dava açılmamış olması, dava sonucunda verilecek kararın,  dava açmayan hekime  etki
etmeyeceği anlamına gelmemektedir.
 
Diğer taraftan  farklı zamanlarda birden fazla dava açıldığında,   açılan tüm davaların Danıştayca  birleştirilmesi kararına gidilecek olursa,
bu durum önceki davalarda verilecek yürütmenin durdurulması talebine ilişkin kararların verilmesinin gecikmesine sebebiyet  de teşkil edebilir.
 
Bu nedenlerle, dava açma zamanaşımı ,düzenlemenin tebliğinden itibaren 60 gün olup, hali hazırda açılan dava süreçleri  ve yürütmenin
durdurulması talebine ilişkin karar,  Tjod İzmir Şube vekili  nezdinde takip edilmektedir.
 
Bunun dışında, düzenlemenin iptali  talepli dava dışında hekimin bireysel bazda ameliyatlarının durdurulması gibi sebeplerle uğradığı zararlara
ilişkin davalar, TJOD İzmir Şube tarafından temsil edilecek yukarıda belirtilen davadan farklı olarak  bireysel dava teşkil edecek olup ,
talep edilmesi halinde Av.Arb. Gülden Saylam’dan anılan hususta  danışmanlık alabilirsiniz.Ayrıca  düzenlemenin iptali yönünde yine
de bireysel olarak dava açmak isteyen hekim olması durumunda, talep edilmesi halinde Av.Arb. Gülden Saylam’dan anılan hususta  
da  danışmanlık alabilirsiniz.
 
 
TJOD İZMİR ŞUBE      
Vekili
Av.Arb. Gülden Saylam