ARALIK 2018 TOPLANTISI

27 Aralık 2018 TJOD İzmir Bölge Toplantısı

17:30-18:00  Kayıt

Üriner inkontinanslı olgulara yaklaşım
Oturum Başkanı: İsmail Mete itil

18:00-18:15 Üriner inkontinans tanımlar ve değerlendirme araçları - Emrah Töz

18:15-18:30 Ultrasonografinin üriner inkontinans değerlendirmesine katkısı - Gökay Özçeltik

18:30-18:45 Üriner inkontians- medikal tedavi - Özgür Yeniel

18:45-19:00 Üriner inkontinans-cerrahi tedavi - Egemen Ertaş

19:00-19:30 Tartışma

19:30-20:00 ARA

TJOD İzmir Buluşmaları
Oturum Başkanı: Niyazi Aşkar

20:00-20:30  Psikiyatrist gözü ile Seksüel fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi - Çağdaş Eker

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Baş ağrısı çözümü